Interna akta

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/11/Pravilnik-o-bližem-uređenju-postupka-javne-nabavke.pdf

RESENJE APR

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/rešenje-APR.doc

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/4992.pdf

ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI SNABDEVANJE VODOM ZA PIĆE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/4993.pdf

ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VELIKA PLANA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/4990.pdf

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NAODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP"MILOŠ MITROVIĆ" O SAČINJAVANJU REPROGRAMA SA DUŽNICIMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/rešenje-repr.sa-dužnicima.pdf