Javno komunalno preduzeće „Miloš Mitrović“ osnovano je odlukom Skupštine Opštine Velika Plana 29.12.1961. god. Skraćeni naziv preduzeća je JKP „Miloš Mitrović“.

     Preduzeće ima status javnog preduzeća u čijem radu opština Velika Plana ostvaruje drušveni interes.

JKP „Miloš Mitrović“ obavlja poslove iz svoje osnovne delatnosti i to:

  • proizvodnja i distribucija vode za piće
  • održavanje sistema vodosnabdevanja
  • održavanje priključaka i vodomera
  • odvođenje otpadnih voda i prečišćavanje
  • izgradnja novih vodovodnih i kanalizacionih instalacija
  • pružanje usluga iz oblasti vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda