Arhiva javnih nabavki

———————————————————

Poziv JN – nabavka vodomera – 13-2017

K.Dokumetacija – nabavka vodomera – 13-2017

———————————————————

Poziv JN – usluge angažovanja radnika – 12-2017

K.Dokumetacija – usluge angažovanja radnika – 12-2017

———————————————————

Poziv JN – nabavka usluga održavanja ulične rasvete na teritoriji opštine Velika Plana – 11-2017

K.Dokumetacija – nabavka usluga održavanja ulične rasvete na teritoriji opštine Velika Plana – 11-2017

———————————————————

Poziv JN – usluge gradjevinskih mašina – 10-2017

K.Dokumetacija -usluge gradjevinskih mašina – 10-2017

———————————————————

Odluka o dodeli ugovora JN broj 09-2017

Izmena 1 (01.04.2017) – JN 09-2017 – K.Dokumetacija

Izmena 2 (01.04.2017) – JN 09-2017 – pitanja i odgovori

Odluka o pokretanju JN broj 09-2017

Poziv JN – izgradnja novih ulica i trotoara na javnim površinama na teritoriji opštine Velika Plana – 09-2017

K.Dokumetacija – izgradnja novih ulica i trotoara na javnim površinama na teritoriji opštine Velika Plana – 09-2017

———————————————————

Poziv JN – nabavka gradjevinskog materijala

K. Dokumentacija – nabavka gradj. mat – 08-2017

———————————————————

Poziv JN – nabavka benzina, nafte i ulja – 06-2017

K. Dokumentacija -nabavka benzina, nafte i ulja – 06-17

———————————————————

Poziv JN 07-2017

K. Dokumentacija za JN 07-2017

———————————————————

Poziv – Krpljenje udarnih rupa

K. Dokumentacija – Krpljenje udarnih rupa 03-2017

———————————————————

Poziv – Osiguranje

Konkursna dokumentacija – Osiguranje 05-2017

———————————————————

POZIV JN 02-2017 – Analiza vode

Javna Nabavka 02-2017 – Analiza vode

———————————————————

Poziv JN 01-2017 – elektricna energija

ЈН 01-2017 – konkursna dokumentacija za nabavku elektricne energije

 ——————————————————-  

POZIV-JN16-2017-projekat-poboljšanja-državnih-puteva-V.Plana_.doc

K.DOKUMENTACIJA-JN16-2017.pdf

 ——————————————————-

K.DOKUMENTACIJA-ЈН-17-2017.docx

POZIV-JN17-2017-rehabilitacija-kolovoznih-konstrukcija-V.Plana_.docx

 ——————————————————-

POZIV-18-2017.doc

К.ДОКУМЕНТАЦИЈA-ЈН-18-2017.docx

 ——————————————————-

JN-25-2017

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/одговори-бр.1-јн-25-2017-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/измена-конкурсне-документације-25-2017.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/obaveštenje-o-produženju-roka-ЈН-25-2017.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/konkursna-dokumentacija-JN-25-izmena.pdf

________________________________

JN-27-2017   VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/poziв-за-ЈН27.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/JN-27-KONAČNA1.docx

________________________________

JN-28-2017  IZRADA PROJEKTA POKRIVANJA ZELENE PIJACE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/ЈН-28-у-изради.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/POZIV-ЈН28-2017.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/28.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/KD28-17-1-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/ОДГОВОР-ЈН-28…docx

JN-01-2018 NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/ЈН-01-2018.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/ЈН-02-2018-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/1-2018.pdf

JN-02-2018 ANALIZA VODE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/ЈН-02-2018-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/позив-јн-02-2018.doc

 

JN-03-2018 USLUGA OSIGURANJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/КД-Осигурање-jn-03-2018..doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/позив-јн-03-2018..doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/прилог-1.спис.-рег.-возила-jn03-2018..docx

JN-04-2018 USLUGA USTUPANJA LJUDSKIH RESURSA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/Од.-реш.-из.-Радници.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/КД-ЈН-4.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/Рад.-позив.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/Одлука-решење-изјава-осигур..doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/4-2018.pdf

ODLUKA O JN-02-2018

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/odluka-o-jn-br.-2.pdf

JN-05-2018 USLUGA KRPLJENJA UDARNIH RUPA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/Позив-ЈН-5.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/K.Д.-крпљ.-рупа-2018.doc

JN-06-2018. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/позив-јн-06-2018-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/09/ПОЗИВ-ЈН-14.doc

JN-07-2018. NABAVKA GORIVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/позив-јн-07-2018.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/К.Д.-Гориво-07-2018.docx

ODGOVOR PARTIJA 2 , JN 07.2018.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/одговори-partija-2-јн-07.doc

ODGOVOR JN 07.2018. (BACVE)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/одговори-partija-јн-07-bačve.doc

JN-08-2018. HTZ

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/KD-JN8-HTZ.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/позив-јн-08-2018.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA KRPLJENJE UDARNIH RUPA JN-05-2018

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/odluka-jn-5.pdf

ODLUKA JN-07-2018. (NABAVKA DOBARA,NAFTA,BENZIN,ULJE…)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/odluka-jn-7.pdf

 

JN-09-2018. NABAVKA VODOMERA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/КД-водомери.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/позив-за-јн-водомери.docx

JN-10-2018.NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/позив.грађ.мат..doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/позив-јн-08-2018-1.doc

JN-11-2018.PLAN DETALJNE REGULACIJE "LIPOVICA" VELIKA PLANA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/JN-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-ПДР-Липовица.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/JN-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-ПДР-Липовица1.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/11-2018.pdf

ODLUKA O JN-09

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/odluka-jn-09-2.pdf

ODLUKA O JN-10

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/odluka-jn-10.pdf

JN-12-2018. PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE GRADJEVINSKOG MATERIJALA (JN-10-2018.)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/Пон.пост.-KD-za-jn-12.gradjevinski-materijal.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/Понов.пост.позив.грађ.мат..doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/12-2018.pdf

JN-14-2018 NABAVKA KANALIZACIONOG I VODOVODNOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/09/ПОЗИВ-ЈН-14.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/09/КД-канал.вода-ЈН-14.doc

JN-14-2018 odluka o dodeli ugovora

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/10/jn.pdf

JN-16-2018 NABAVKA SOLI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/11/Позив-ЈН16.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/11/ЈН-16-СО-КД.docx

ODLUKA JN-16

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/11/odluka-JN16.pdf

L I C I T A C I J A   V O Z I L A

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/12/лицитација-возила-2019.doc

_______________________________________________________________________________________________________

JN-01-2019. NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/позив-јн-01-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-01-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-01-2019.doc

JN-02-2019. PREGLED HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Позив-ЈН-02-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-02-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-02-2019-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

JN-03-2019. NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE JKP "MILOŠ MITROVIĆ"

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-03-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-3-2019-комплет.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Позив-ЈН-03-2019.doc

JN-04-2019. NABAVKA REZERVNIH DELOVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Poziv-za-podnošenje-ponuda-јн-4-.2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-Рез.дел..docx

JN-05-2019. TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Poziv-za-јн-5.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-TEKUĆE-ODRŽAVANJE-5-2019.doc