Sve Vaše utiske o radu preduzeća  JKP "MILOŠ MITROVIĆ" možete poslati  na e-mail: jkpmmutisci@gmail.com

H V A L A !