Sve kvarove koji zahtevaju hitnu intervenciju prijaviti  iskljucivo na broj telefona 026/516-421