Misija

Osigurati kvalitetnu uslugu kada je reč o distribuciji pitke vode, kao i ostalim uslugama iz delatnosti preduzeća koja se kontinuirano unapređuju u skladu sa sistemom kvaliteta i potrebama korisnika i lokalne samouprave. Zadovoljstvo korisnika usluga garancija je kvalitetnih usluga našeg opstanka i poslovnog uspeha. Zadovoljstvo zaposlenih koji bi svojim radom trebali da doprinesu odličnom kvalitetu usluga i procesa rada, okruženje u kojem su svi zaposleni kvalifikovani i sposobni da obave poverene zadatke, održavanje infrastrukuture i kvalitetni uslovi rada, zaštita na radu i bezbedna radna sredina u skladu sa sigurnosnim zahtevima i zakonskom regulativom.

Vizija

Na temelju tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, principa ekonomske održivosti očekivanje osnivača i lokalne zajednice, stalnim unapređenjem kroz inovativnost i kreativnost, naša vizija je da budimo lider u pružanju kvalitetnih usluga u snabdevanju pitkom vodom i drugim komunalnim uslugama uz istovremeno očuvanje i unapređenje životne sredine, a na zadovoljstvo društvene zajednice i zaposlenih JKP'' Miloš Mitrović''.

Vrednosti kojima se rukovodimo su:

 • Kvalitet i usmerenost na potrošače: prepoznajemo potrebe naših potrošača i dajemo doprinos u ostvarivanju njihovih ciljeva, nudeći im visokokvalitetnu uslugu.
 • Profesionalnost i odgovornost: u obavljanju poslova i zadataka zaposleni postupaju savesno i odgovorno, ispravno, pravedno, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, propisima i rokovima, izgrađujući pri tome odnose međusobnog poverenja i saradnje.
 • Ekološka osveštenost: temelj za buduće generacije gradiom zajedno sa lokalnom samoupravom štiteći životnu okolinu, brinući o kvalitetu života u zajednici u kojoj poslujemo i o održivom razvoju.
 • Timski rad: pružanje kvalitetne usluge i stvaranje novih vrednosti za širu zajednicu rezultat je timskog rada. Zajedničkim delovanjem doprinosimo razvoju preduzeća, uz potpuno uvažavanje individualnosti svakog zaposlenog kao i posebnosti okruženja u kojem poslujemo.
 • Lični razvoj: svaki naš zaposleni poseduje potencijal i direktor preduzeća omogućava mu razvoj i usavršavanje. Posebno se ceni i podstiče razvoj ljudskih potencijala, u cilju stvaranja dodatne vrednosti za svakog pojedinca i preduzeća u celini.

Ciljevi

Pri izradi plana glavna vodilja bila je misija preduzeća kao generalni cilj, a to je da svi naši potrošači imaju kontinuirano i kvalitetno snabdevanje higijensko ispravnu vodu za piće, kao i obezbeđeno odvođenje otpadnih voda u skladu sa važećim ekološkim standardima. Dugoročni cilj definisan je vizijom našeg preduzeća, koji je uzet je u obzir u definisanju ciljeva. Vizija JKP''Miloš Mitrović''je da postane uzor uspešnog preduzeća u Srbiji, sa savremenom tehnologijom, razvijenim ekonomskim i tehničkim sektorom, kvalitetnim kadrovima koji odgovorno i sa zadovoljstvom obavljaju svoj posao, tako da mogu odgovoriti na sve zahteve potrošača.

Kao temelj plana postavili smo sledće ciljeve:

 • Da preduzeće posluje na održiv način;
 • Proizvodnja i distribuicja vode sa što manje gubitaka;
 • Očuvati stabilnost i vitalnost sistema za vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda;
 • Smanjenje između zahvaćene i isporučene količine vode;
 • Širenje vodovodne i kanalizacione mreže;
 • Poboljšanje efikasnosti dnevnog upravljanja na poslovima kvarova i optimizacija vodovodne i kanalizacione mreže;
 • Poboljšati i proširiti održavanje javnih površina;
 • Poboljšati ostali kvalitet komunalnih usluga;
 • Povećati naplatu pruženih usluga i nastaviti unapređivanje komunikacije sa korisnicima;
 • Povećati stepen zadovoljstva naših korisnika;
 • Briga o zaštiti životne sredine;
 • Očuvati standard zaposlenih redovnom isplatom zarada i drugih naknada u skladu sa ugovorom o radu i fiskalnom politikom Vlade Republike Srbije;
 • Zadovoljenje etičkih i socijalnih, i ciljeva IMS–a (integrisanog sistema menadžmenta).

Za relalizaciju ovih ciljeva oslanjamo se na postojeću organizacionu strukturu na čelu koje je nadzorni odbor i generalni direktor. Mnogi zaposleni su učestvovali u izradi ovog poslovnog plana, u određivanju strateških ciljeva i određivanju aktivnosti koje će obezbediti njegovu uspešnu inplementaciju. Obzirom da je realizacija poslovnog plana velika šansa i preduslov održivosti ovog preduzeća, očekujemo od korisnika naših usluga i našeg osnivača da nam pruže podršku i na adekvatan način doprinesu uspehu Javnog komunalnog preduzeća ''Miloš Mitrović'' u skladu sa svojim obavezama.