Arhiva javnih nabavki

———————————————————

Poziv JN – nabavka vodomera – 13-2017

K.Dokumetacija – nabavka vodomera – 13-2017

———————————————————

Poziv JN – usluge angažovanja radnika – 12-2017

K.Dokumetacija – usluge angažovanja radnika – 12-2017

———————————————————

Poziv JN – nabavka usluga održavanja ulične rasvete na teritoriji opštine Velika Plana – 11-2017

K.Dokumetacija – nabavka usluga održavanja ulične rasvete na teritoriji opštine Velika Plana – 11-2017

———————————————————

Poziv JN – usluge gradjevinskih mašina – 10-2017

K.Dokumetacija -usluge gradjevinskih mašina – 10-2017

———————————————————

Odluka o dodeli ugovora JN broj 09-2017

Izmena 1 (01.04.2017) – JN 09-2017 – K.Dokumetacija

Izmena 2 (01.04.2017) – JN 09-2017 – pitanja i odgovori

Odluka o pokretanju JN broj 09-2017

Poziv JN – izgradnja novih ulica i trotoara na javnim površinama na teritoriji opštine Velika Plana – 09-2017

K.Dokumetacija – izgradnja novih ulica i trotoara na javnim površinama na teritoriji opštine Velika Plana – 09-2017

———————————————————

Poziv JN – nabavka gradjevinskog materijala

K. Dokumentacija – nabavka gradj. mat – 08-2017

———————————————————

Poziv JN – nabavka benzina, nafte i ulja – 06-2017

K. Dokumentacija -nabavka benzina, nafte i ulja – 06-17

———————————————————

Poziv JN 07-2017

K. Dokumentacija za JN 07-2017

———————————————————

Poziv – Krpljenje udarnih rupa

K. Dokumentacija – Krpljenje udarnih rupa 03-2017

———————————————————

Poziv – Osiguranje

Konkursna dokumentacija – Osiguranje 05-2017

———————————————————

POZIV JN 02-2017 – Analiza vode

Javna Nabavka 02-2017 – Analiza vode

———————————————————

Poziv JN 01-2017 – elektricna energija

ЈН 01-2017 – konkursna dokumentacija za nabavku elektricne energije

 ——————————————————-  

POZIV-JN16-2017-projekat-poboljšanja-državnih-puteva-V.Plana_.doc

K.DOKUMENTACIJA-JN16-2017.pdf

 ——————————————————-

K.DOKUMENTACIJA-ЈН-17-2017.docx

POZIV-JN17-2017-rehabilitacija-kolovoznih-konstrukcija-V.Plana_.docx

 ——————————————————-

POZIV-18-2017.doc

К.ДОКУМЕНТАЦИЈA-ЈН-18-2017.docx

 ——————————————————-

JN-25-2017

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/одговори-бр.1-јн-25-2017-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/измена-конкурсне-документације-25-2017.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/obaveštenje-o-produženju-roka-ЈН-25-2017.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/10/konkursna-dokumentacija-JN-25-izmena.pdf

________________________________

JN-27-2017   VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/poziв-за-ЈН27.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/JN-27-KONAČNA1.docx

________________________________

JN-28-2017  IZRADA PROJEKTA POKRIVANJA ZELENE PIJACE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/ЈН-28-у-изради.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/POZIV-ЈН28-2017.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/28.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/KD28-17-1-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2017/12/ОДГОВОР-ЈН-28…docx

JN-01-2018 NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/ЈН-01-2018.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/ЈН-02-2018-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/1-2018.pdf

JN-02-2018 ANALIZA VODE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/ЈН-02-2018-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/позив-јн-02-2018.doc

 

JN-03-2018 USLUGA OSIGURANJA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/КД-Осигурање-jn-03-2018..doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/позив-јн-03-2018..doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/прилог-1.спис.-рег.-возила-jn03-2018..docx

JN-04-2018 USLUGA USTUPANJA LJUDSKIH RESURSA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/Од.-реш.-из.-Радници.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/КД-ЈН-4.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/Рад.-позив.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/Одлука-решење-изјава-осигур..doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/4-2018.pdf

ODLUKA O JN-02-2018

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/02/odluka-o-jn-br.-2.pdf

JN-05-2018 USLUGA KRPLJENJA UDARNIH RUPA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/Позив-ЈН-5.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/K.Д.-крпљ.-рупа-2018.doc

JN-06-2018. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/позив-јн-06-2018-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/09/ПОЗИВ-ЈН-14.doc

JN-07-2018. NABAVKA GORIVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/позив-јн-07-2018.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/03/К.Д.-Гориво-07-2018.docx

ODGOVOR PARTIJA 2 , JN 07.2018.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/одговори-partija-2-јн-07.doc

ODGOVOR JN 07.2018. (BACVE)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/одговори-partija-јн-07-bačve.doc

JN-08-2018. HTZ

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/KD-JN8-HTZ.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/позив-јн-08-2018.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA KRPLJENJE UDARNIH RUPA JN-05-2018

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/04/odluka-jn-5.pdf

ODLUKA JN-07-2018. (NABAVKA DOBARA,NAFTA,BENZIN,ULJE…)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/odluka-jn-7.pdf

 

JN-09-2018. NABAVKA VODOMERA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/КД-водомери.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/позив-за-јн-водомери.docx

JN-10-2018.NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/позив.грађ.мат..doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/позив-јн-08-2018-1.doc

JN-11-2018.PLAN DETALJNE REGULACIJE "LIPOVICA" VELIKA PLANA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/JN-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-ПДР-Липовица.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/05/JN-KONKURSNA-DOKUMENTACIJA-ПДР-Липовица1.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/11-2018.pdf

ODLUKA O JN-09

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/odluka-jn-09-2.pdf

ODLUKA O JN-10

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/odluka-jn-10.pdf

JN-12-2018. PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE GRADJEVINSKOG MATERIJALA (JN-10-2018.)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/Пон.пост.-KD-za-jn-12.gradjevinski-materijal.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/06/Понов.пост.позив.грађ.мат..doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/12-2018.pdf

JN-14-2018 NABAVKA KANALIZACIONOG I VODOVODNOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/09/ПОЗИВ-ЈН-14.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/09/КД-канал.вода-ЈН-14.doc

JN-14-2018 odluka o dodeli ugovora

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/10/jn.pdf

JN-16-2018 NABAVKA SOLI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/11/Позив-ЈН16.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/11/ЈН-16-СО-КД.docx

ODLUKA JN-16

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/11/odluka-JN16.pdf

L I C I T A C I J A   V O Z I L A

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2018/12/лицитација-возила-2019.doc

_______________________________________________________________________________________________________

JN-01-2019. NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/позив-јн-01-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-01-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-01-2019.doc

JN-02-2019. PREGLED HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Позив-ЈН-02-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-02-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-02-2019-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

JN-03-2019. NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE JKP "MILOŠ MITROVIĆ"

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-03-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-3-2019-комплет.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Позив-ЈН-03-2019.doc

JN-04-2019. NABAVKA REZERVNIH DELOVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Poziv-za-podnošenje-ponuda-јн-4-.2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-Рез.дел..docx

JN-05-2019. TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Poziv-za-јн-5.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-TEKUĆE-ODRŽAVANJE-5-2019.doc

JN-01-2019. NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/позив-јн-01-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-01-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-01-2019.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/odluka-o-dodeli-ugovora.pdf

JN-02-2019. PREGLED HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Позив-ЈН-02-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-02-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-02-2019-АНАЛИЗА-ВОДЕ.doc

JN-03-2019. NABAVKA POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE JKP "MILOŠ MITROVIĆ"

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Одлукарешењеизјава-ЈН-03-2019.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-ЈН-3-2019-комплет.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Позив-ЈН-03-2019.doc

JN-04-2019. NABAVKA REZERVNIH DELOVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Poziv-za-podnošenje-ponuda-јн-4-.2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-Рез.дел..docx

IZMENE I DOPUNE JN-04-2019.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/измена-конкурсне-документације-04-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/Пит.-одг.-јн-04.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/измена-к.д.-04-2019-1.doc

odgovor na zahtev za dodatnim objasnjenjima

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/Пит.-одг.-јн-04-2.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/odluka-42019.pdf

 

JN-05-2019. TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/Poziv-za-јн-5.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/01/КД-TEKUĆE-ODRŽAVANJE-5-2019.doc

Poziv JN – izrada projekta hidrogeoloških istraživanja za izvrište LIVADE opštine Velika Plana – 14-2017

K.Dokumetacija – izrada projekta hidrogeoloških istraživanja za izvrište LIVADE opštine Velika Plana – 14-2017

ODLUKE O JAVNIM NABAVKAMA

———- odluka o JN-2-2109

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/odluka2.pdf

———- odluka o JN-3-2019.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/odluka-1.pdf

———- odluka o JN-5-2019.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/odluka-JN-5-2019.pdf

JN-06-2019. KRPLJENJE UDARNIH RUPA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/КД-ЈН-06-.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/02/Позив-ЈН-6.docx

JN-07-2019. NABAVKA USLUGA "USLUGA OSIGURANJA"

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/Позив-ЈН-07-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/КД-Ос.-07-2019.doc

JN-08-2019. NABAVKA GORIVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/POZIV-GORIVO-19.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/KD-GORIVO-19.docx

ODLUKA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/06/2606.pdf

JN-10-2019. NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/позив-јн-10-2018-1.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/КД-за-JN-10-2019-KANC.-MATERIJAL.doc

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA JN-10-2019.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/Пит.-одг.-јн-10.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/измена-к.д.-10-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/Пит.-одг.-јн-10-2.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/03/измена-к.д.-10-2019-2.doc

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/04/измена-к.д.-10-2019-3.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA JN-10-2019.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/04/одлука-О-ДОДЕЛИ-УГОВОРА-ЈН-10.doc

JN-11-2019 IZRADA STUDIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/04/POZIV-JN-11-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/04/JN-11-2019.docx

JN-12-2019 ODRZAVANJE PUTEVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/позив-јн-12-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/кд-12-2019.docx

JN-14-2019 USTUPANJE LJUDSKIH RESURSA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/konkursna_dokumentacija.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/Позив-ЈН-14-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/07/obavestenje-o-podnetom-zahtevu.doc

DOKUMENTA VEZANA ZA JN-14-2019.

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/измена-конкурсне-документације-14-2019.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/Пит.-одг.-јн-14.doc

PITANJA I ODGOVORI U VEZI JN-14-2019

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/06/Пит.-одг.-јн-14-бр.2..doc

ODGOVOR NA ZAHTEV ZA ZASTITU PRAVA I DOSTAVA PODATAKA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/07/ODGOVOR.pdf

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/odluka-o-obustavljanju-postupka.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/обавештење-о-закљученом-ОС-1.pdf

OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/обавештење-о-обустави-142019.pdf

 

 

JN-13-2019 HTZ OPREMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/по

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/ЈН-13-ХТЗ-опрема-КД.doc

JN-15-2019 USLUGA GRADJEVINSKIH MASINA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/позив-јн-15.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/КД-јн-15.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/06/odluka.pdf

 

JN-17-2019 NABAVKA VOZILA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/Конкурсна-документација-набавка-возила.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/05/POZIV-Набавка-возила.doc

JN-16-2019 NABAVKA VODOMERA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/06/КД-водомери.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/06/позив-за-водомере-19.docx

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/07/odluka-za-vodomere.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNIH SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-Оквирних-споразума.pdf

JN-18-2019 NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/КД-ГРАЂЕВИНСКИ-МАТЕРИЈАЛ.docx

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/позив-за-подношење-понуда.doc

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/измена-конкурсне-документације-converted.pdf

ODGOVOR

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/одговор-converted.pdf

DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/друга-измена-конкурсне-документације-converted.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-converted.pdf

TRECA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-1-converted.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/трећа-измена-конкурсне-документације-converted.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/08/одговор-жица-converted.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/09/odluka.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/odluka-jn-18-2019.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/SAVIC-ODLUKA.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200720_0001-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-1-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-4.pdf

PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE GRADJEVNSKOG MATERIJALA

JN-19-2019 PONOVLJENI POSTUPAK NABAVKE GRADJEVINSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/09/позив-за-подношење-понуда.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/09/КД-ГРАЂЕВИНСКИ-МАТЕРИЈАЛ.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/обавештење-о-закљученом-ОС.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/обавештење-о-закљученом-ОС-2.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/odluka-o-dodeli-okv.sporazuma.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/обавештење-о-закљученом-ОС-2.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200520_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200522_0001-1.pdf

JN-20-2019 NABAVKA PUMPE ZA VODU I KANALIZACIJU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/позив-за-подношење-понуда.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/кд-наша-202019.pdf

ODGOVOR NA PITANJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/одговор-на-питање.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/odluka-o-dodeli-ugovora.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/обавештење-о-закљ.уговору.pdf

 

 

JN-21-2019 VODOVODNI I KANALIZACIONI MATERIJAL

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/позив-за-подношење-понуда-1.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/КД-212019.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/ODLUKA-O-DODELI-OKVIRNOG-SPORAZUMA.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/12/обавештење-о-закљученом-ОС-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/odluka_narudzbenica.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/odluka-o-dodeli-ugovora_20200316_0001.pd

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/odluka.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/odluka-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/odluka_20200413_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200504_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200511_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200511_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/3775_20200616_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/3776_20200616_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/odluka_20200623_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200715_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-5.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-7.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/IMG_20200929_0003.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/одлука-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/11/odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/11/IMG_20201022_0003.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201110_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka_20201125_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201116_0004.pdf

JN-22-2019 NABAVKA ASFALTA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/позив-за-подношење-понуда-4.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/КД-222019.pdf

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/позив-за-подношење-понуда-22.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/izmena-konkursne-dokumentacije-22.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/10/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-22-2019.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/2обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-222

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/3обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-222019.pdf

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/измена-конкурсне-документације-1.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/измена-конкурсне-документације-11.pdf

DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/друга-измена-конкурсне-документације.pdf

ODGOVOR

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/odgovor.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/odluka-o-dodeli-ugovora.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/обавештење-о-закљученом-ОС-converted.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/12/обавештење-о-закљ.уговору.pdf

 

JN-23-2019 NABAVKA VOZILA – KOMBINOVANA MASINA (ROVOKOPAC-UTOVARIVAC)

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/позив-за-подношење-понуда-JN23.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2019/11/konkursna-dokumentacija-jn-23-2019.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/01/odluka_20200103_0001.pdf

ODLUKA O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/01/обавештење-о-закљ.уговору-1.pdf

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JN-01-2020 PREGLED HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI VODE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/позив-за-подношење-понуда.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/КД-исправност-воде.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZETKU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-12020.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/прва-измена-конкурсне-документације.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/odluka_.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/обавештење-о-закљ.уговору.pdf

JN-02-2020 ISPORUKA ELEKTRICNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/позив-за-подношење-понуда-2.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/kd-22020.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/odluka_20200306_0001.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавештење-о-закљ.уговору-3.pdf

JN-03-2020 NABAVKA GORIVA I MAZIVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/позив-за-подношење-понуда-3.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/КД-гориво.pdf

ODGOVOR NA ZAHTEV ZA POJASNJENJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/питање-и-одговор.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/прва-измена-конкурсне-документације-1.pdf

DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/друга-измена-конкурсне-документације.pdf

PITANJA I ODGOVORI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/питање-и-одговор-1.pdf

TRECA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/трећа-измена-конкурсне-документације.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-3-2020.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU I

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/odluka-partija-1_20200316_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU II

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/part-2_20200316_0001.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU- partija 2

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавештење-о-закљ.уговору-1.pdf  

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/IMG_20210405_0008.pdf

JN-04-2020 KRPLJENJE UDARNIH RUPA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/позив-за-подношење-понуда-1.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/Konkursna-dokumentacija.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/обавештење-о-закљ.уговору-2.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/odluka-o-dodeli-ugovora.pdf

JN-05-2020 NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/KD-potrošni-materijal.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/позив-за-подношење-понуда-4.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-5-2020.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/прва-измена-конкурсне-документације-1.pdf

PITANJA I ODGOVORI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/питање-и-одговор-1-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/ODLUKA-JN-05-20.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM OKVIRNIM SPORAZUMIMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавештење-о-закљ.ос.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/одлука-о-додели-наруџбенице-12.05.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/odluka_20200608_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200716_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200723_0001.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-5-2020.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-3.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-2.pdf

ODLUKA O DODELI NARUDZBENICE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-4.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/IMG_20200923_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/11/IMG_20201022_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka-jn-5_20201126_0001-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201203_0006.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201210_0001-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201217_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/Одлука-П6.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука-1-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука-3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-п4-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/Odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/odluka-p1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210219_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210209_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п4.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п1-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/Одлука-П4.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/odluka-284_20210326_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/odluka-282_20210326_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/odluka_20210330_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/ЈН-52020-П7.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/odluka-307_20210331_0001-1.pdf

JN-06-2020 ODRZAVANJE PUTEVA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/позив-за-подношење-понуда-3-1.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/02/KD-održavanje-puteva.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/прва-измена-конкурсне-документације.pdf

PITANJA I ODGOVORI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/питање-и-одговор.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/jn-6_20200330_0001.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавештење-о-закљ.уговору-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-1-2.pdf

JN-07-2020 NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA VOZILA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/позив-за-подношење-понуда.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/KD-nabavka-rez.delova.pdf

PITANJA I ODGOVORI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/PITANJA-I-ODGOVORI.pdf

PITANJA I ODGOVORI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/питање-и-одговор-1-2.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/прва-измена-конкурсне-документације-3.pdf

DRUGA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/друга-измена-конкурсне-документације-1.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-7-2020.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/odl.o-dodeli-okv.-spor..pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/обавештење-о-закљ.ос-3.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200522_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200526_0001-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka_20200528_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/odluka_20200604_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/обавештење-о-закљ.уговора.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/odluka_20200612_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200709_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200714_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200721_0001-2-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200721_0001-2-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200724_0001-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/Одлука-о-додели-наруџбенице.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-1-1.pdf

NARUDZBENICA – PARTIJA 4

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-П4.pdf

NARUDZBENICA – PARTIJA 5

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-П5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-8.pdf

NARUDZBENICA 

-partija 4

-partija3

-partija 6

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-9.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/IMG_20200820_0001.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/IMG_20200820_0001.pdf

NARUDZBENICA  PARTIJA 4

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-п4.pdf

NARUDZBENICA  PARTIJA 5

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-п5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-1-1.pdf

NARUZBENICA PARTIJA 4

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-82020.pdf

NARUZBENICA PARTIJA 5

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-П5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/IMG_20200929_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/IMG_20200930_0001-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/10/одлука-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka-2_20201124_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201118_0003.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201120_0002.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201118_0003-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201117_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука-П4.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука-П5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/Одлука-П6.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/Одлука-П5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/Одлука-П6-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/IMG_20210105_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/odluka-P1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/odluka-P3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/odluka-P2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/Одлука-П2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-П3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-П6.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210203_0001.pdf

NARUDZBENICA
http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/IMG_20210223_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п6.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п6-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п1-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/IMG_20210315_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/ЈН-162020-П11.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/IMG_20210405_0007.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/IMG_20210406_0002.pdf

 

 

JN-08-2020 TEKUCE ODRZAVANJE VOZILA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/KD-текуће-одржавање.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/позив-за-подношење-понуда-1-1.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавеш.о-продужењу-рока.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/odl.o-dod.okv_.spor_..pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/обавештење-о-закљ.ос-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-1-3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-82020.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka-10_20201124_0001.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka-6_20201124_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210218_0002.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-п6-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/odluka-_20210331_0001.pdf

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/Javni-poziv-sektorski-narucilac-3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/05/одлука-1.pdf

 

JN-09-2020 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/позив-за-подношење-понуда-2.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/кд-лидија.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/прва-измена-конкурсне-документације-2.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-9-2020.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/jn-9_20200330_0001.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавештење-о-закљ.уговору-4.pdf

JN-10-2020 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/позив-за-подношење-понуда.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/KD-канцеларијски-ос.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/прва-измена-конкурсне-документације-4.pdf

OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/обавеш.-о-прод.рока-за-поднош.понуда-9-2020-1.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/odluka_20200423_0001-1.pdf

ODLUKA O ZAKLUCENJU OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/обавештење-о-закљ.ос-парт.3-1.pdf

ODLUKA O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/обавештење-о-закљ.ос-парт.12.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/обавештење-о-закљ.ос-5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200724_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200724_0002.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/одлука-о-додели-наруџбенице-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/обавештење.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-2-1.pdf

NARUZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/одлука-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201116_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/odluka-p3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/IMG_20210125_0003.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/odluka.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210202_0003.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/одлука-п3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/одлука.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/05/одлука.pdf

 

JN-11-2020 PONOVLJENI POSTUPAK  – NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/позив-за-подношење-понуда-3.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/03/KD-potrošni-materijal.pdf

PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/04/прва-измена-конкурсне-документације-5.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka-2617_20200505_0001.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/обавештење-о-закљ.ос-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200721_0001-2-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-наруџбенице-6.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/Одлука-п5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/IMG_20210301_0001.pdf

JN-14-2020 USLUGE GRADJEVINSKIH MASINA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/позив-за-подношење-понуда-7.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/КД.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/3126_20200520_0001.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/обавештење-о-закљ.ос-4.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/обавештење-о-закљ.уговора.pdf

JN-12-2020 NABAVKA HTZ OPREME

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/позив-за-подношење-понуда-8.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/КД-1.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA
http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/odluka-3201_20200525_0001.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/обавештење-о-закљ.уговора.doc

JN-13-2020 NABAVKA VODOMERA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/позив-за-подношење-понуда-9.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/КД-2.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA – NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/odluka-3780_20200618_0001.pdf

ODLUKA O ZAKLJUCENJU UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/обавештење-о-закљ.уговора.pdf

 

JN-15-2020 USLUGE USTUPANJA LJUDSKIH RESURSA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/позив-за-подношење-понуда-10.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/05/КД-3.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200701_0001.pdf

ODLUKA O ZAKLJUCENOM UGOVORU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/обавештење-о-закљ.уговора-1.pdf

JN-16-2020 NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/позив-за-подношење-понуда-11.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/КД-ГРАЂЕВИНСКИ-МАТЕРИЈАЛ.pdf

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-обустави-поступка.pdf

ODLUKA O ZAKLJUCENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/обавештење-о-закљ.ос-партија-67.pdf

ODLUKE O ZAKLJUCENIM OKVIRNIM SPORAZUMIMA

– partija 4,8

-partija 1,5,9

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/обавештење-о-закљ.ос-партија-48.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/обавештење-о-закљ.ос-партија-159.pdf

ODLUKE O ZAKLJUCENIM OKVIRNIM SPORAZUMIMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/обавештење.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka-jn16_20201126_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka_20201130_0001-1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/IMG_20201210_0001-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-П11.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/IMG_20210128_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210205_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/IMG_20210212_0002.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/IMG_20210226_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/Odluka-P11.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/odluka_20210324_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/ЈН-162020-П11.pdf

 

JN-17-2020 NABAVKA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/позив-за-подношење-понуда-12.pdf

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/06/КД-4.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/07/odluka_20200703_0001.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNIH SPORAZUMA
http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/одлука-о-додели-оквирних-споразума.pdf

ODLUKE O ZAKLJUCENJU OSNOVNIH SPORAZUMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/08/обавештење-о-закљученим-ос.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/odluka_20201204_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-п1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-п4.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/01/одлука-п5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/Одлука-п4.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/Одлука-п5.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/odluka-p3.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/IMG_20210317_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/одлука-2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/odluka-274_20210325_0001.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/IMG_20210409_0003.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/одлука-п1.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/одлука-п2.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/odluka.pdf

JN-18-2020 NABAVKA PUMPI

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/КД.doc

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/позив-за-подношење-понуда.doc

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/одлука-2.pdf

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/09/обавештење-о-закљ.уговора.pdf

JN 19/2020 NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA PONOVLJENI POSTUPAK OBLIKOVANA PO PARTIJAMA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/Odluka-o-dodeli-ugovora-13.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2020/12/Odluka-o-dodeli-ugovora-

JN 2021

JN 1/2021 ANALIZA VODE ZA PICE

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/odluka-o-dodeli-ugovora.pdf

JN 2/2021 NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/02/Javni-poziv-sektorski-narucilac-10.pdf

JN 3/2021 NABAVKA GORIVA I MAZIVA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/Javni-poziv-sektorski-narucilac-гориво.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/Одлука-П1.pdf

JN 4/2021 NABAVKA POTROSNOG MATERIJALA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/Javni-poziv-sektorski-narucilac-потрошни.pdf

ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA
http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/Одлука-о-додели-оквирног-споразума-40.pdf

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/Одлука-о-обустави-поступка-5.pdf

 

JN 5/2021 NABAVKA USLUGE I OSIGURANJA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/03/Javni-poziv-sektorski-narucilac-осигурање.pdf

NARUDZBENICA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/04/odluka-o-dodeli-ugovora_20210330_0001-2.pdf

JN 7/2021 NABAVKA REZERVNIH DELOVA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/05/Javni-poziv-sektorski-narucilac-6.pdf

JN 10/2021 NABAVKA I SERVIS VODOMERA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/05/Javni-poziv-sektorski-narucilac-4.pdf

JN 11/2021 NABAVKA HTZ OPREME

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/05/Javni-poziv-sektorski-narucilac-14.pdf

JN 12/2021 NABAVKA ZGLOBNOG MINI UTOVARIVACA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/06/Javni-poziv-sektorski-narucilac-15.pdf

JN 13/2021 ODRZAVANJE NEKATEGORISANIH PUTEVA I ULICA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/08/Javni-poziv-sektorski-narucilac-17.pdf

ODLUKA O DODELI UGOVORA

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/09/одлука-о-додели-уговора.pdf

JN 15/2021 SEKTORSKI NARUCILAC

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/10/Javni-poziv-sektorski-narucilac-20.pdf

JN 17/2021 NABAVKA PUTNICKOG VOZILA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/11/Javni-poziv-sektorski-narucilac-21.pdf

JN 18/2021  NABAVKA KOMBINOVANE GRADJEVINSKE MASINE ZA ODRZAVANJE PUTEVA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Javni-poziv-sektorski-narucilac-23.pdf

JN 20/2021 NABAVKA VALJKA ZA  ASFALT

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Javni-poziv-sektorski-narucilac-24.pdf

JN 21/2021 NABAVKA ASFALTNE MASE

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Javni-poziv-sektorski-narucilac-26.pdf

JN 19/2021 NABAVKA PUMPI ZA VODU

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Javni-poziv-sektorski-narucilac-28.pdf

JN 23/2021 ODRZAVANJE PUTEVA

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Javni-poziv-sektorski-narucilac-30.pdf

JN 22/2021 GRADJEVINSKI MATERIJAL PONOVLJENI POSTUPAK

JAVNI POZIV

http://media2.jkpmilosmitrovic.rs/2021/12/Javni-poziv-sektorski-narucilac-30-1.pdf

********************************************************